દાસ્તાને બી બિલ્ડિંગ - 28 - છેલ્લો ભાગ

by Jigar Chaudhari Matrubharti Verified in Gujarati Fiction Stories

દાસ્તાને બી બિલ્ડિંગ ભાગ 28 આગળનાં ભાગમાં જોયું કે મૃગાંક પરિમલ સાથે યુદ્ધ કરે છે. અને સરસ્વતી સાગર સાથે યુદ્ધ કરે છે. વિદ્યા ને ખબર છે કે પારસમણિ વગર જીત અશક્ય છે એટલે સાગર સાથે મૃગાંકે યુદ્ધ ...Read More