સંઘર્ષ - પ્રકરણ:-૨. - નરેશભાઈના જીવનના બે દુઃખદ કિસ્સા

by Hardik Dangodara in Gujarati Novel Episodes

ગયા પ્રકરણમાં આપણે જોયું કે જીવરાજભાઈ ના પિતા લખમણભાઈ નું અવસાન થાય છે તેથી બધી જવાબદારી પોતાના પર આવે છે. તેમના બે સંતાન તો ભણતર માંથી ઉઠી જાય છે હવે જોઈએ કે નરેશના ભણતરનું આગળ શું થાય છે....થયું એવું ...Read More