Kulaswamini by Sudhakar Katekar in Marathi Spiritual Stories PDF

कुलस्वामिनी

by Sudhakar Katekar Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

माहुरची रेणुकामाता ,कोल्हापुरची महालक्ष्मी माता,तुळजापूच तुळजाभवानी माता,व वणीचीसप्तशृंगी माता ही महाराष्ट्रातीलप्रमुख देवीची पीठे आहेत.या पैकी प्रत्येक घराण्याचे एक कुलदैवत आहे,त्यालाच आपणकुलस्वामिनी म्हणतो किंवा कुलदेवता म्हणतो कारण ती आपल्या कुलाचे अथवा घराण्याचे रक्षण करणारी,काळजी घेणारी आहे.म्हणून कुलदेवतेची सेवा महत्वाची ...Read More