Lord Prabhu Ramchandra Skilled ingredient - 1 by Chandrakant Pawar in Marathi Motivational Stories PDF

भगवान प्रभू रामचंद्र कुशल संघटक - १

by Chandrakant Pawar in Marathi Motivational Stories

भगवान प्रभू श्रीरामचंद्र एक कुशल संघटक होते. असे म्हटले तर कोणाचे कान टवकारले जायला नकोत . ही गोष्ट खरी आहे . प्रभू श्रीरामचंद्र संघटना तयार करण्यात व प्रशिक्षण देण्यात उत्तम व्यक्तिमत्व होते. श्री प्रभू रामचंद्र समाजातील वेगवेगळ्या ...Read More