Neha's mom by Alpa Purohit in Gujarati Social Stories PDF

નેહાની મમ્મી

by Alpa Purohit in Gujarati Social Stories

તારીખ : 09-11-2021 રૂપકડી નેહાની ઊંઘ તો મમ્મી અડધો કલાક તેને લાડ લડાવે એ પહેલાં ખુલતી જ નહીં. પણ, આજે આ શો અવાજ સંભળાઈ રહ્યો હતો? મમ્મીનો અવાજ તો નથી જ. આ તો દાદી છે. અને નેહા આંખો ...Read More