તારી ધૂનમાં.... - 9 - કુછ તો લોગ કહેગેં......

by Writer Shuchi Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

ઉન્નતિ : ભક્તિ આજે કેમ ઉદાસ દેખાય છે??ભક્તિ : કઈ નહી યાર.મારી જોબ છૂટી ગઈ.ઉન્નતિ : ઓહ....!! ક્લાસ પત્યા પછી બંને ઘરની બહાર તેમના વાહન પાસે ઉભા ઉભા વાતો કરી રહ્યા હોય છે.ભક્તિ : હું કશે સેટલ જ નથી ...Read More