તારી ધૂનમાં.... - 22 - અહેસાસ....

by Writer Shuchi Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

ઉન્નતિ : થેન્કયુ સો મચ સર મેમ.તે ગાડીમાંથી ઉતરતા કહે છે.વિધિ : ગુડ નાઈટ.ઉન્નતિ : ગુડ નાઈટ મેમ.બાય.સારંગ : શું વિચારી રહી છે??તે વિધિ તરફ જોતા પૂછે છે.વિધિ : ખાસ કઈ નહી.સારંગ : કઈ તો છે....વિધિ : અત્યારે તારું....સારંગ ...Read More