તારી ધૂનમાં.... - 23 - મુક્તિ

by Writer Shuchi Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

5:30pmવિધિ : હેલ્લો....સારંગ : તારો અવાજ કેમ....ઉંઘી ગયેલી??વિધિ : હંમ....સારંગ : તબિયત સારી છે ને??તું ક્લાસમાં પણ નહી આવી એટલે ફોન કર્યો.વિધિ : પેટમાં ગરબડ છે. તે ઢીલા અવાજમાં કહે છે.વિધિ : એટલે સૂતી છું.સારંગ : અચ્છા. તો.... વિધિ ...Read More