ધૂળેટી : એક પ્રેમ કથા

by Raj Shewale in Gujarati Love Stories

રંગો નો તહેવાર જ્યા મન રંગાઈ ગયુ.પાછલી હોળી જે મને કાયમ માટે જાણો યાદ રહી ગઈ હોય, કારણકે ત્યારે થયુ હતુ આવુ કહી જેને મારૂ સંપૂર્ણ જીવન જ બદલી નાખેલુ પાછલી હોળી મે મારા મામા ને ત્યા ઉજવણી કરીશ ...Read More