ધૂળેટી - એક પ્રેમ કથા - 2

by Raj Shewale in Gujarati Love Stories

પછી તેને તેના રૂમમાં બેસાડી દીધી, અને હુ બહાર થોડૂ અવેરવા ગયો ત્યા તો નેહા ના ફોન ની રિંગ વાગી જોયુ તો આંકાક્ષા નો ફોન હતો,મે ઉચક્યો કઈ બોલુ ત્યા તો સામેથી તે પુછવા લાગી કે ક્યા છે હજૂ ...Read More