MI SAMIUDRA BOLTOY by archana d in Marathi Social Stories PDF

मी समुद्र बोलतोय....

by archana d in Marathi Social Stories

ने मजसी ने परत मातृभूमीला । सागरा, प्राण तळमळला भूमातेच्या चरणतला तुज धूतां । मीं नित्य पाहिला होतामज वदलासी अन्य देशिं चल जाऊ । सृष्टिची विविधता पाहू स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी " सागरा प्राण तळमळला "अशी जेव्हा मला साद घातली होती ...Read More


-->