Datla's suspicion was terrible ... 13 by Bhagyashree Parab in Marathi Women Focused PDF

दाटला हा संशय भीषण होता... १३

by Bhagyashree Parab Matrubharti Verified in Marathi Women Focused

सकाळी आध्या उठून फ्रेश होऊन नाष्ट्या साठी बाहेर आली....डायनिंग टेबल कडे जातच होती की आत्या ने तिला मध्येच अडवल....आत्या " आल्या बघा महाराणी नटून तटून...."( जशी आई तशी मुलगी यांचा स्वभाव गीता सारखाच... स्वताला स्मार्ट समजणे हे यांचे विचार....)आध्या ...Read More