सप्तपदी (साथ जन्मोजन्मीची) - 7

by Sangieta Devkar Matrubharti Verified in Marathi Love Stories

आय एम फाईन. तू चहा घे मग आपण हॉस्पिटल कडे जाऊ विक्रांत म्हणाला. विक्रांत आणि संदीप हॉस्पिटल मध्ये आले. गीतु च्या रूम कड़े गेले. मल्हार संयोगिता चे केस विंचरून देत होता आणि संयोगिता च्या चेहऱ्यावर हासु होते. विक्रांत ने ...Read More


-->