Destiny by Vaishnavi Meena Kiran Bhalerao in Marathi Motivational Stories PDF

कर्म

by Vaishnavi Meena Kiran Bhalerao Matrubharti Verified in Marathi Motivational Stories

जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर लोक तुमच्याशी कसे .वागतात हे त्याचे कर्म त्यावर तुम्ही कसा प्रतिसाद देता, हे तुमचे कर्म .त्यामुळे आपण जे काही वाईट चांगले कोणतेही कर्म असू देत ,त्याची आपल्याला परत फेड करावीच लागते. ...Read More