Radha - Ranga - 3 - last part by Rajancha Mavla in Marathi Love Stories PDF

राधा - रंगा - 3 - अंतिम भाग

by Rajancha Mavla Matrubharti Verified in Marathi Love Stories

३. देवीची जत्रा दोन आठवड्यांवर आली होती. संत्याने बैलांकडून चांगला कसून सराव करून घेत होता. सातारचा त्याचा मावसभाऊ मावशीला घेऊन आला होता. बारामतीला मोठ्या डॉक्टरांकडे दाखवायचं होतं. चार पाच दिवस इथेच असल्यामुळे संत्याने त्याच्याकडून बैलांचा सराव करून घेतला होता. ...Read More