Confidence by Liyana in Marathi Motivational Stories PDF

विश्वास

by Liyana in Marathi Motivational Stories

एक दिवस असेच केबिन मध्ये बसलेली असताना पिंकीला कोणी हाक दिली. ती पहिल्या पासूनच साधी - भोळी कोणा परकीय व्यक्तीशी सहज न बोलणारी, विशेष करून पर -पुरुषांशी संवाद साधने तिच्यासाठी ती अवघड गोष्ट तरी देखील कोणी हाक दिली हे ...Read More