Guntagunt - 2 by Dilip Bhide in Marathi Thriller PDF

गुंतागुंत भाग २

by Dilip Bhide in Marathi Thriller

गुंतागुंत भाग २ भाग १ वरून पुढे वाचा......... पुण्याच्या डॉक्टरांनी नारायण ला बोलावून विचारलं की “आम्ही शेवटचा उपाय म्हणू शॉक ट्रीटमेंट द्यायचं ठरवलं आहे. तुमची काही हरकत आहे का ?” नारायण नी होकार दिला आणि डॉक्टरांनी पहिला शॉक ...Read More