Sobati - 9 by Saroj Gawande in Marathi Moral Stories PDF

सोबती - भाग 9

by Saroj Gawande Matrubharti Verified in Marathi Moral Stories

भाग ९"तुज्या मनाच एवढं ऐकलं आमी..आता तुला थोडंसं आमचबी ऐकावं लागलं.." ते तुषार कडे बघत म्हणाले...तूषार ने रीया च्या घरच्यांना निरोप देऊन आई-बाबांना घेऊन घरी निघाला..दाराच्या आडून रीया त्यांचे बोलणे ऐकत होती..तीने कसाबसा हुंदका दाबून धरला..आता पुढे..रीया चे आई-वडील ...Read More