મીઠાઈ વાળા ની દુકાન જેવી ક્રિસ્પી જલેબી

by Vijay Ramesh Bhai Vaghani in Gujarati Cooking Recipe

ભારતમાં જ્યારે પણ મીઠાઈની વાત આવે ત્યારે મનમાં ગરમાગરમ જલેબીનું નામ પહેલા આવે છે. આવે પણ કેમ નહીં, જલેબીનો સ્વાદ હોય છે અદ્ભુત જ. જલેબી જ્યાં સુધી ક્રિસ્પી ન થાય ત્યાં સુધી તે સ્વાદિષ્ટ નથી લાગતી. . જો તમે ...Read More