The me in me… by Tushar Karande in Marathi Motivational Stories PDF

माझ्यातला मी…

by Tushar Karande in Marathi Motivational Stories

नमस्कार मंडळी वार शनिवार , सायंकाळी साधारण सात वाजताची वेळ. अचानक मोबाइल खणाणला. नंबर सेव्ह नसल्याने डिस्प्लेवर एक अनोळखी नंबर चमकू लागला.नवीन नंबर बघून मीही काहीसा दचकलो…..आणि कोणाचा फोन असावा यासाठी उत्सुकतेने आणि घाईघाईत तो येणारा कॉल मी रिसीव ...Read More