Shri Sant Gyaneshwar - 1 by Sudhakar Katekar in Marathi Spiritual Stories PDF

श्री संत ज्ञानेश्वर - १

by Sudhakar Katekar Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

संतज्ञानेश्वर “ज्ञानदेवे रचिला पाया “ या शब्दात ज्ञानदेवाचा जो गौरव होतो.तो ईसर्वअर्थानी खरा.आहे.आत्मविकाच्या वाटा खुंटलेल्या होत्या.पिढ्यान पिढ्या बहुसंख्य समाज अज्ञानाच्या अंधकारात खितपत पडलेला होता. अश्या परिस्थिती वेदांताचे सार असलेल्या गीतेवर भावार्थ दीपिका तथा ज्ञानेश्वरी हा भाष्यग्रंथ लिहून जीवनाला एक ...Read More