base by रोशनी in Marathi Women Focused PDF

आधार

by रोशनी in Marathi Women Focused

लग्नाची घाई चाललि होती सगळे गडबडीत होते नवरदेव मंडपात आला होता आणी आता नवरी च्या येण्याकढे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले होते तेवढ्यात नवरी आली सुरेक सुंदर नाजूकशी अगदी कोवळी 18 वर्ष्याची लक्ष्मी नवरीच्या वेश्यात अगदी साक्ष्यात लक्ष्मी दिसत होती वेंकटेश ...Read More