Mrunmayichi dayari - 2 by Meenakshi Vaidya in Marathi Moral Stories PDF

मृण्मयीची डायरी - भाग २

by Meenakshi Vaidya in Marathi Moral Stories

मृण्मयीची डायरी भाग २रा.मागील भागावरून पुढे…तारीख… १६/६/१९८८इतरांचं जाऊ दे आईनी पण कधी गंभीरपणे माझी दखल घेतली नाही. वैजुताई आणि सारंग दादा सारखं मलापण माझी मतं आहेत हे तिला कळतच नव्हतं.मला वाटायचं माझ्याजवळ आईनी येऊन बसाव.प्रेमानी डोक्यावरून हात फिरवावा.पण असं ...Read More