Mrunmayichi dayari - 3 by Meenakshi Vaidya in Marathi Moral Stories PDF

मृण्मयीची डायरी - भाग ३

by Meenakshi Vaidya in Marathi Moral Stories

मृण्मयीची डायरी भाग ३रा तारीख...५/९/१९८८काल दादाचा फायनल ईयरचा निकाल लागला.तो प्रथम श्रेणीत प्रथम आला होता.सगळे खुप कौतुक करत होते त्यांचं. मीपण त्याचं अभिनंदन केलं तर माझ्याकडे लक्ष न देता आईला म्हणाला "आई ही मंद माझं अभिनंदन करतेय" आणि हसला.मी ...Read More