Mrunmayichi dayari - 7 by Meenakshi Vaidya in Marathi Moral Stories PDF

मृण्मयीची डायरी - भाग ७

by Meenakshi Vaidya in Marathi Moral Stories

मृण्मयीची डायरी भाग ७वैजू आणि सारंग घरी पोचतात तेव्हा सारंग म्हणाल्या प्रमाणे आई बाबा समोरच्या हाॅलमध्ये या दोघांची वाट बघत असतात.टिव्ही नावालाच चालू असतो.वैजू आणि सारंग एकमेकांकडे बघून हसतात.सारंग मान आणि डोळे मिचकाऊन वैजूला म्हणतो "बघ मी म्हटलं होतं ...Read More