Excitement unfolded by Gajendra Kudmate in Marathi Magazine PDF

उत्कंठा अनावरली

by Gajendra Kudmate in Marathi Magazine

​ आज नितीन फारच खुश होता, कारण त्याला आज ६ महिन्यानंतर एकदाची सुटी मिळाली होती. पहाटे लवकर उठून तो घरी जाण्याची तयारी करू लागला. पॅकिंगमध्ये तेव्हा त्याचे चीत्त नव्हते, कारण कि त्याला ओढ लागली होती ती त्याचा चिमुकलीला भेटण्याची. ...Read More