હમદર્દ..... તારા પ્રેમ થકી... - 21. ધન્યવાદ

by Farm Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

કોર્ટ નો દિવસ..... કઠકરામાં રવિરાજ અને સારિકા સામે સામે ઊભા હતા. રૂવાબદાર આંખો અને ઘમંડી ચહેરા સાથે ઉભેલો આ વ્યક્તિ ઝડપથી અહીંથી બહાર નીકળવાની જ ઉતાવળમાં હતો બસ ઝડપથી આ ગવાહી પતે અને કોર્ટ રવિ રાજને મુક્ત કરે અને ...Read More