Parable by मच्छिंद्र माळी in Marathi Philosophy PDF

बोधकथा

by मच्छिंद्र माळी in Marathi Philosophy

*बोधकथा:-* *भाऊबंदकी, भावावरला राग* ***************************** (*कोर्ट- कचेरी :-रागावर नियंत्रण करण्याचे एक सुंदर उदाहरण --*)*एका वकीला ने सांगीतलेला हृदयस्पर्शी किस्सा "* -*नेहमीप्रमाणे बसलो होतो. एक पक्षकार आले. हातात कागदाची पिशवी. रापलेला चेहरा. वाढलेली दाढी. मळलेली कपडे. म्हणाले.., सगळ्याच जमीनीवर, इस्टटीवर ...Read More