Swpnasparshi - 4 by Madhavi Marathe in Marathi Moral Stories PDF

स्वप्नस्पर्शी - 4

by Madhavi Marathe Matrubharti Verified in Marathi Moral Stories

स्वप्नस्पर्शी : ४ पंधरा दिवसांसाठी आलेला नील, जायचा दिवस आलेला पाहून खंतावू लागला. किती घडामोडी झाल्या होत्या या पंधरा दिवसात. बाबांची पार्टी झाल्यावर, सर्वांनी केलेल्या विचारविनिमया प्रमाणे आबांनी त्यांच्या मित्राला फोन केला. ते तयारच होते. जमिन पहाण्यासाठी त्यांचं ...Read More