The way to know God... by मच्छिंद्र माळी in Marathi Spiritual Stories PDF

परमेश्वर जाणण्याचा मार्ग...

by मच्छिंद्र माळी in Marathi Spiritual Stories

*परमेश्वर जाणण्याचा मार्ग !* ______________________ संकलन: - मच्छिंद्र माळी, छत्रपती संभाजीनगर. जो कोणी एखादे कृत्य करतो त्यात तो करणारा असतो; स्वतः निराळा राहूनही त्या कृत्यात तो अंशरूपाने असतो. न्यायाधीश निकाल देतो तेव्हा 'अमक्या न्यायाधिशाने निकाल दिला' असे म्हणतो. म्हणजेच ...Read More