Ramayana and Samarth Ramdas Avatar. by मच्छिंद्र माळी in Marathi Mythological Stories PDF

रामायण व समर्थ रामदास अवतार.

by मच्छिंद्र माळी in Marathi Mythological Stories

रामायण व समर्थ रामदास अवतार ___________________________ मच्छिंद्रनाथ माळी छत्रपती . संभाजीनगर रामायणातील रावण युद्धाच्या वेळची घटना आहे. रावणाचे बंधू अहीरावण व महीरावण दोघे पराक्रमी होते. रामाकडून खुपदा मारले गेले , परंतू ते सुर्योदयाला जिवंत होत. याचे कारण मायावी राक्षस ...Read More