भेटली तू पुन्हा... - भाग 6

by Sam in Marathi Love Stories

आदित्य दुपारी रूममध्ये परतला व काही तरी लिहू लागला. इतक्यात त्याचा मोबाईल वाजला. काम बाजूला ठेवून त्याने पटकन मोबाईल घेतला. साहिलचा कॉल होता."हॅलो! हा पोहचलास का?" आदि खुर्चीत आरामात बसत बोलला."हो आता जस्टच पोहचलो""ओके""तुझ्यामुळे आई मला घरात घेण्याआधीच ओरडत ...Read More