There is no relationship by Pradeep Dhayalkar in Marathi Motivational Stories PDF

एक नातं असंही

by Pradeep Dhayalkar Matrubharti Verified in Marathi Motivational Stories

श्रेयानं कपाट आवरायला घेतलं होतं. ड्रॉव्हर स्वच्छ करताना तिला एका डबीत विपुलनं दिलेली खड्याची अंगठी दिसली. तिला विपुलला विसरायचं होतं. त्याची कुठलीही आठवण नको होती. वरवर कितीही प्रयत्न केले तरी मनाच्या तळाशी दडून बसलेली आठवण अशा काही प्रसंगांमुळे उसळून ...Read More