Bhagwad Geeta - 9 by MB (Official) in Marathi Spiritual Stories PDF

भगवत गीता - अध्याय 9

by MB (Official) Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

अध्याय ९ – राजविद्याराजगुह्ययोग श्लोक १श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ ९-१ ॥श्रीभगवान म्हणाले, दोषदृष्टीरहित अशा तुला भक्ताला हे अतिशय गोपनीय विज्ञानासहित ज्ञान पुन्हा नीटपणे सांगतो. ते जाणल्याने तू दुःखरूप संसारापासून मुक्त होशील. ...Read More