Bhagwad Geeta - 12 by MB (Official) in Marathi Spiritual Stories PDF

भगवत गीता - अध्याय 12

by MB (Official) Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

अध्याय १२ – भक्तियोग श्लोक १अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १२-१ ॥अर्जुन म्हणाला, जे अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वी सांगितलेल्या आपल्या भजन, ध्यानात निरंतर मग्न राहून आपणा सगुणरूप परमेश्वराची आणि दुसरे जे ...Read More