shree Guru charitramrut by मच्छिंद्र माळी in Marathi Mythological Stories PDF

गुरु चरित्रामृत

by मच्छिंद्र माळी in Marathi Mythological Stories

धार्मिक कथा ० श्री गुरु चरित्रामृत. ० ----------------------------------- एकदा एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण श्रीपाद प्रभूंच्या दर्शनासाठी आला. तो परिस्थितीने एवढा गांजला होता की, श्रीपाद प्रभूंची कृपादृष्टी न झाल्यास आत्महत्या करण्याचा त्याने निश्चय केला होता. श्रीपाद प्रभूंनी त्याचा भाव जाणला. ...Read More