બસ તું કહીશ એ કરીશ (ભાગ-૧૩) અંતિમ ભાગ

by Kaushik Dave Matrubharti Verified in Gujarati Comedy stories

"બસ તું કહીશ એ કરીશ"(ભાગ-૧૩ અંતિમ) (ભાગ-૧૩-અંતિમ ભાગ) પ્રભા અને પ્રભાવ પોતાના દિકરા ભાવિક માટે સારી કન્યા શોધતા હોય છે.રાખી, અમીત અને એમની પુત્રી અસિતા ભાવિકને જોવા પ્રભાના ઘરે આવ્યા હોય છે.ભાવિકની રાહ જોતા હોય છે... હવે આગળ... બસ ...Read More