Sanyog aani Yogayog - 2 by Gajendra Kudmate in Marathi Magazine PDF

संयोग आणी योगायोग - 2

by Gajendra Kudmate in Marathi Magazine

मी असाच आतुरतेने मला ज्या दिशेने जायचे होते त्या दिशेला बघत उभा होतो. नेमक्या त्याच वेळेस माझ्या विरुद्ध दिशेतून एक स्कुटी त्या बस स्टॉप जवळ काही अंतरावर अचानक येऊन थांबली. त्या स्कुटीला बघून माझा मनाला वाटलं कि या स्कुटी ...Read More