Sanyog aani Yogayog - 5 - last part by Gajendra Kudmate in Marathi Magazine PDF

संयोग आणी योगायोग - 5 - अंतिम भाग

by Gajendra Kudmate in Marathi Magazine

भाग-५ आता तर मला खरच तो संयोग नसून योगायोग आहे यावर विश्वास बसला. सीमाचे बोलने संपल्यावर मी सुद्धा बोललो, “ होय मला हि तुला भेटण्याची खूप इच्छा होत होती आणि त्यातल्या त्यात हा योगायोग घडला, कि नेमक हि पत्रिका ...Read More