label by Pralhad K Dudhal in Marathi Biography PDF

लेबल

by Pralhad K Dudhal in Marathi Biography

लेबल. माझ लग्न ठरलं,लग्नपत्रिका छापून आल्या. निमंत्रण करायला सुरूवात करायची होती.मी असा विचार केला की ज्या वस्तीत राहून आपण शिकलो, नोकरी मिळवली, जेथे आपण इतके दिवस रहातोय तेथील प्रतिष्ठीत व्यक्तींना आपण सर्वप्रथम निमंत्रण पत्रिका देवू या! वस्तीत आमच्या छत्रपती ...Read More