Mall Premyuddh - 24 by Bhagyashali Raut in Marathi Love Stories PDF

मल्ल प्रेमयुद्ध - भाग 24

by Bhagyashali Raut in Marathi Love Stories

मल्ल प्रेमयुध्ददोघे बराच वेळ फक्त बसून होते. "वीर थँक यु..." तिच्या डोळ्यात दिसणारे भाव वीर वाचत होता. बराच वेळ तिच्या डोळ्यात तसाच बघत होता. तिला लाजल्यासारखे झाले तिने उगीचच खाली बघून स्वतःच्या ओढणी हातांच्या बोटाना गुंडाळू लागली."का खाली बघताय??? ...Read More