Shaapit Nadi Saraswati - 2 by Ankush Shingade in Marathi Mythological Stories PDF

शापित नदी सरस्वती - 2

by Ankush Shingade Matrubharti Verified in Marathi Mythological Stories

पुढे सुरु शापीत नदी भाग तो अर्थसंकल्प........त्या वर्षी अमोलनं लोकसभा अध्यक्षांच्या मागे लागून लुप्त झालेल्या सरस्वती नदीसाठी अर्थसंकल्पात काही पैशाची तरतूद करुन घेतली होती. ती तरतूद......ती तरतूद पाहिजे तेवढ्या स्वरुपाची नव्हती. त्या तरतूदीची रक्कम कमी होती. ती एवढी कमी ...Read More