ફર્ઝ (૧૯૬૭) – રીવ્યૂ Jyotindra Mehta દ્વારા Film Reviews માં ગુજરાતી પીડીએફ