death penalty by Ankush Shingade in Marathi Mythological Stories PDF

मृत्युदंड

by Ankush Shingade Matrubharti Verified in Marathi Mythological Stories

मनोगत मृत्यूदंड ही माझी कादंबरी वाचकांसमोर प्रस्तूत करतांना मला अत्यंत आनंद होत आहे. ही पुस्तक म्हणजे एक भावना आहे. ही पुस्तक एकलव्यावर आधारीत असून बराचसा भाग मी एकलव्याचा घेतलेला आहे. कोणी म्हणतात की गुरु द्रोणाचार्यनं गुरुदक्षीणा म्हणून अंगठा मागतांना ...Read More