lust by Ankush Shingade in Marathi Women Focused PDF

वासना

by Ankush Shingade Matrubharti Verified in Marathi Women Focused

वासना (कादंबरी)मनोगत साहित्य विश्वातील माझी 'वासना' नावाची कादंबरी वाचकांच्या हातात देतांना आनंद होत आहे. या कादंबरीत मी साहित्यविश्वाला बोध देवू पाहात आहे. तो बोध म्हणजे जगात तंत्र, मंत्र, साधना व अंधश्रद्धा नाहीत. म्हणून त्यावर कोणीही विश्वास करु नये. तसेच ...Read More