Murder Weapon - 7 by Abhay Bapat in Marathi Thriller PDF

मर्डर वेपन - प्रकरण 7

by Abhay Bapat Matrubharti Verified in Marathi Thriller

मर्डर वेपन प्रकरण ७सँडविच खाऊन झाल्यावर सौंम्या सोहोनी गती च्या खुर्चीवर जाऊन बसली आणि दहाच मिनिटांनी पाणिनी चा इंटरकॉम वाजला.“ मी रिसेप्शनिस्ट सौंम्या बोलत्ये,” मुद्दामच ती मिस्कीलपणे म्हणाली. “ बाहेर अंगिरस खासनीस नावाचे गृहस्थ आलेत.त्याचं म्हणणं आहे तुम्ही त्यांना ...Read More