દિલની વાત, પ્યારની સોગાત - 3(છેલ્લો ભાગ - કલાઈમેકસ) Hitesh Parmar દ્વારા Love Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ