મમ્મી પણ મારી નહિ? Triku Makwana દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ