દિયરજી મને વ્હાલા લાગે. Triku Makwana દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ