કામસૂત્ર - ૩ (કન્યાસમ્પ્રયુક્તક)

by Kandarp Patel Matrubharti Verified in Gujarati Classic Stories

કામસૂત્ર અધિકરણ - ૩ (કન્યાસમ્પ્રયુક્તક) ૧)લગ્ન ૨)સોહાગ રાત ૩)કન્યા સાથે પરિચય કેળવવાની યુક્તિ-પ્રયુક્તિઓ ૪)નાયકે કન્યા-પ્રાપ્તિ માટે કરવાના યોગ્ય પ્રયત્નો ૫)ગાંધર્વ વિવાહ (Kama sutra)